V košíku zatím nic není

V košíku zatím nic není

Top

Reklamační řád

Prodávající

Obchodní společnost: D‘ DESIGN eternity s.r.o., 
Sídlo společnosti: Mutěnická 4187/15, 628 00 Brno
IČ: 08022844 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111477

Telefon: + 420 774 020 929
Email: info@kycbic.cz

1. Záruční doba

1.1. Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

1.2. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby:

 • údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako „spotřebujte do/ best before“
 • údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců (v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému)
 • údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat (nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření)

2. Kdy reklamovat

2.1. Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou anebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

2.2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

2.3. V případě, že kupující přebírá zásilku od přepravce či ve výdejním místě zprostředkovatele (ne prodávajícího), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zprostředkovateli, viz Obchodní podmínky článek 6, bod 6.4.

2.4. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

3. Jak oznámit reklamaci

3.1. Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.

3.2. Reklamované zboží lze dopravit prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

 • donést na naši provozovnu po předchozí domluvě: D‘ DESIGN studio, Franzova 43, 61400 Brno.
 • zboží odeslat balíkem bez dobírky (zboží na dobírku nebude přijato) na adresu sídla společnosti D‘ DESIGN eternity s.r.o., Mutěnická 4187/15, 628 00 Brno. V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace. 

3.3. Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál nebo kopii pokladní účtenky či faktury. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může doklad vyhledat sám prodávající.

3.4. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, ideálně i číslo účtu pro vrácení kupní ceny v případě uznání reklamace).

3.5. Pokud jste v souvislostí s nákupem vraceného zboží od nás obdrželi navíc zboží zdarma (dárek), je potřebné vrátit i tento dárek.

3.6. Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

4. Průběh a řešení reklamací

4.1. Prodávající informuje zákazníka o způsobu posouzení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a potvrdí převzetí reklamovaného zboží.

4.2. Na posouzení a realizaci reklamace má prodávající 30 dnů.

4.3. O vyřízení reklamace prodávající informuje zákazníka telefonicky či elektronicky na zanechané kontaktní údaje neprodleně od posouzení reklamace.

4.4. Prodávající může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě, že to nelze, může zboží poměrně vzhledem k poškození zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, a to bankovním převodem, případně po domluvě hotově nebo formou poukazu.

4.5. V případě, že prodávající nestihne posoudit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, má zákazník právo na nový produkt nebo vrácení částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.

4.6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených přepravních nákladů spojených s podáním reklamace v obvyklé výši přepravy za obdobné zásilky.

5. Kdy nelze reklamovat

Zboží nelze reklamovat v těchto případech:

 • použité kosmetické přípravky bez zjevné závady
 • zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu
 • vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
 • vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
 • nespokojenost s bezvadným zbožím (např. s konzistencí, s vůní, apod.) není důvodem k uznání reklamace, chybný výběr zboží, který je ale jinak bez vad není vadou zboží
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Vrácení výrobků NENÍ možné u kosmetiky, parfémů a dalších spotřebních výrobků, které jste již otevřeli, a to z hygienických důvodů – použité výrobky nelze vracet do oběhu. Alergická reakce na produkt, nevyhovující složení či nevyhovující parfemace NELZE považovat za vadu. Odstíny, které ukazujeme na e-shopu, mohou být odlišné v závislosti na nastavení světelných podmínek monitoru. To však není důvod k reklamaci zboží.

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2023.

„Vylepšujeme vaše rituály v péči o pleť“
error: Alert: Content selection is disabled!!